AR10019AD-APARTHOTEL ABU DHABI

10 019 APARTHOTEL ABU DHABI. 2010 8.640M2
Aparthotel competition

The magic of shadow

The hot and arid climate of the Arabian Peninsula gives a unique opportunity to enjoy the suggestive appearance of the shadow. The vernacular building of the desert is a movable structure of poles and fabric that creates a shelter both for the hot day and the chilly night. Behaving as a truly predecessor of the so called intelligent fabrics, the woven surface that is supported by poles contracts when it rains and doesn’t let the water in, its usually dark colour can become enough hot to create such a difference between interior and exterior temperature that creates an air flow that helps to stand the hottest part of the day. At night, the weave is dense enough to keep the warmth created by a small fire inside.
We propose to read and modernise such an Arab technique in order to create a building both contemporary and deeply rooted in the Arab tradition, with the intention to provide a new experience that takes advantage of the extreme conditions instead of fighting them.
The new apart hotel for the C-28 Plot it is envisioned as a shading envelope that creates exterior areas protected from the sun. Its aim is to recover a naturally acclimatised exterior area for activities, both pleasure and business.
By means of a structure of different densities depending on it orientation it is created an exterior space around all floors and basement that allows to provide a transitional space of shadow from the sun blinding exterior to the artificially controlled interiors. It density varies depending on it orientation and on the south façade a set of solar panels helps to stress the shadow, meanwhile on the north side the lattice structure shows its lowest density. Between those extreme situations it is created a subtle transition that brings different types of shadow to the interiors. The shadow envelope and the interior façade, a second skin, establish a flexible relationship, approaching and moving apart from each other depending on the program. On the northeast and southwest corners the interior façade is set apart to allow a big in-between area for the shadow to mingle, while the envelope structure extends close to the ground to maximise protection. On the other façades, the envelope goes gradually upwards marking clearly the entrance area both for pedestrians and cars. The first skin provides the experience of shadow, the second skin keeps a controlled environment.
The basement and the first floor are public. The basement houses retail shops that are connected by the space protected with shadow. The first floor is intended for meeting and reunion rooms for the apart Hotel clients or external visitors. The penthouse is occupied by a fitness and a relation areas, and allows the clients to practice sport on the exterior protected area. The rest of the floors are intended for apartments, all connected to the in-between space of shadow and offering to each client a private taste of the magic of shadow that the whole building creates.

AR04041IB-IBAVI Calvia

03 041 IBAVI CALVIÀ. 2004 32.050M2
  Housing in Calvià competition

AR4041IB-01-EQUIP.jpg

És una situació extraordinària haver de situar vivenda col·lectiva dins un bosc. Donada aquesta oportunitat la proposta no passa tant per un estilisme arquitectònic sino més per que els futurs habitants comparteixin l’ombra sota els arbres. D’aquesta manera el pla del terreny es vol conservar lliure d’obstacles, fent possible travessar a peu pla tot el solar que esdevé un jardí. En comptes de dividir fisicament l’espai entre cada una de les vivendes l’amplitut de la pineda esdevé qualitat innegociable, per a tots els habitants i les seves activitats. Però això implica acceptar un cert grau de vida en comú, com la que necessita una barbacoa o certs esports d’equip, quan la realitat diu que costa compartir fins hi tot l’ascensor. Tot són maneres de viure.
VIURE A UN BOSC Les agrupacions de vivendes en blocs o en continus adossats no semblen les més adients. D’aquesta manera, i tenint en compte l’extrema raresa, molt positiva, de la situació donada, proposem forçar lleugerament els usos habituals i evitar qualsevol tendència al minifundi insinuant l’oportunitat de compartir el bosc, conviure també en les activitats a l’exterior, en aquest jardí que ho envolta tot. Es busca el clar entre els arbres per plantar uns pilarets sobre els quals deixar reposar uns pavellons, des dels que mirar tota la pineda que creix al voltant. Les vivendes, agrupades en alçada per sobre de la pinassa i ocupant mínimament el terreny, estan envoltades a les plantes habitades per una gelosia de fusta que ajuda a que les construccions perdin l’escala i es fonguin amb el bosc. L’accés en cotxe s’aturaria en unes àrees d’aparcament que trobaríem al perímetre del solar i des de les que aniries caminant, travessant el bosc, fins a casa teva. Una vegada dins l’habitatge i gràcies a uns tancaments totalment vidriats protegits per aquesta gelosia, tornaries a estar enmig de la pineda, però ara en alçada i amb privacitat. És una manera de viure.

AR4041IB-02-EQUIP.jpg

AR4041IB-03-EQUIP.jpg

AR4041IB-04-EQUIP.jpg

AR4041IB-05-EQUIP.jpg

AR4041IB-06-EQUIP.jpg

AR4041IB-07-EQUIP.jpg

UR2000PN-CPOBLENOUHIBRIDS AVILA

00 070 POBLENOU HIBRIDS. BARCELONA. 2000 50.000M2
  Master plan in the Poblenou district competition

UR2000PN-01_EQUIP.jpg

HIBRIDS
L’ocupació total, ubicació d’un volum edificat sense tipologies apriorístiques, es duu a terme mitjançant l’estratificació d’usos. Això genera diversos nivells d’intervenció -cotxes, nous usos industrials, buit públic, habitatges- definint-se el teixit de cadascun d’ells des de l’aplicació de lleis -circulació, continuïtat, desplaçament, proporcionalitat volumètrica- que els transformarà en macroestructures flexibles.
La priorització del buit urbà continu d’escala local resultat de la fase anterior, fa replantejar la ubicació de l’edificació. Reprenent el procés de reciclatge de les edificacions existents, contemplat des de l’inici , es procedéis a consolidar-les. Unes carcasses perimetrals que envolten les velles edificacions deixant-les encara lligades per la façana a la continuïtat de l’Eixample, que d’aquesta manera s’introdueix, acabant-se, al buit públic.

Tres fases d’una proposta pel carrer Àvila al Poble Nou
Es qüestiona el futur del carrer àvila, eix muntanya-mar, de pendent no continua cap el mar -degut a l’estratificació de les vies transversals -gran via i cinturó litoral-, ubicada enmig d’una àrea d’Eixample Cerdà d’usos mixtes, ubicada aquesta a la ciutat de barcelona, la qual forma part del paisatge de la metropoli litoral. Les diverses ubicacions d’Àvila el defineixen com a carrer que pertany a una franja densament construïda entre mar i muntanya -ubicació litoral-, que pertany a una estructura viària d’Eixample Cerdà -ubicació ciutat- i que presenta una posició casualment central respecte a l’area d’usos mixtes i tipologies edificatòries diverses -ubicació Poble Nou-.
Tendim cap a la consolidació de totes les estructures existents o cap al projecte basant-se en paisatges que encara no son?
La proposta vol distingir entre fets permanents -orientació, estructura litoral, topografia Eixample desdibuixada pel desdoblament de les vies- i fets circumstancials -parcel.lacions, edificacions, alineacions, tipologies- com a inputs de diferent grau a l’hora de plantejar hipòtesis de desenvolupament. La proposta general vol generar nous teixits atipològics a parter de l’aplicació d’estratègies, no estrictament funcionals, que defineixin la seva pròpia forma, el seu paisatge. La proposta no es vol imposar sobre el territori sobtadament, sempre s’imagina un paisatge mutant.

UR2000PN-02_EQUIP.jpg

UR2000PN-03_EQUIP.jpg

UR2000PN-04_EQUIP.jpg

UR2000PN-05_EQUIP.jpg

UR2000PN-06_EQUIP.jpg

UR2000PN-07_EQUIP.jpg

UR2000PN-08_EQUIP.jpg

UR2000PN-09_EQUIP.jpg

UR2000PN-10_EQUIP.jpg

UR2000PN-11_EQUIP.jpg

UR2000PN-12_EQUIP.jpg

UR2000PN-13_EQUIP.jpg

UR2000PN-14_EQUIP.jpg

UR2000PN-15_EQUIP.jpg

UR2000PN-16_EQUIP.jpg

UR2000PN-17_EQUIP.jpg

UR2000PN-18_EQUIP.jpg