AR04057RU-Rubi Library

04 057 BIBLIOTECA RUBÍ. RUBÍ. 2004 5.00M2
  Public library in Rubí competition

AR4057RU-01-EQUIP.jpg

Ei, neng, que les biblioteques ja no són per llegir. La gent hi va a fer els deures o treballar o estudiar a causa de que les cases que es fan ara no són capaces, fracàs absolut, de que la gent hi pugui trobar un lloc amb la mínima tranquilitat. Que no t’enteras contreras. Les cases són massa petites, la gent fa massa soroll i els televisors sempre van a tota metxa sense tenir necessitat d’orientar els bafles per atronar amb èxit els veins. La part positiva és que les famílies, totes una mica desestructurades, sempre tenen elements disposats a taladrar el cervell dels més joves fet que els avoca a buscar un refugi, fem un refugi, home.
El jubilat avorrit també es passeja per les biblioteques, i en aquestes instal·lacions s’hi llegeix el diari, s’hi pren el solet de l’hivern i la fresca maquinada per soportar la canícula estival. Un bon i necessari servei social. Com que no hi ha classe no hi ha overbooking, perfecte timing. S’hi ha de tenir el Marca, l’Sport, el Mundo Deportivo, l’As i l’arxiu dels Dicen.
Lluernaris o façanaris, i així en comptes de portar la llum de dalt a baix la porten de costat a costat, de nord a sud, de biaix. Conduir la llum longitudinalment, que es passegi per les sales en comptes de caure a plom travessant plantes, i que al final tregui el cap al carrer, a veure què si cou.
L’estructura ordena la posició i recorregut dels tubs de llum. Per introduir la llum dins l’edifici es perforen uns patis amb façana a cada planta. Aquests patis poden anar a buscar la façana al carrer en moments puntuals, d’aquesta manera el pati supera la categoria de perforació vertical per a passar a volum de claror que va a nodrir-se de llum allà on n’hi pot trobar: la coberta i les façanes.
Cors de l’edifici, punts vitals que regeixen la posició de les activitats i de les instal·lacions. Són bosses de llum tant de dia, llum del sol, com de nit, il·luminació artificial. Concentracions que són el centre jeràrquic de l’edifici.
Antic magatzem industrial
Estructura metàl·lica a conservar

AR4057RU-02-EQUIP.jpg

AR4057RU-03-EQUIP.jpg

AR4057RU-04-EQUIP.jpg

AR4057RU-05-EQUIP.jpg

AR4057RU-06-EQUIP.jpg

AR4057RU-07-EQUIP.jpg

AR4057RU-08-EQUIP.jpg

AR4057RU-09-EQUIP.jpg