000.altimiras

AL-002.jpg
Empresa

ALTIMIRAS MOBILIARI, SL es una Pyme, perteneciente a un grupo familiar con más de 30 años de experiencia en el sector de los equipamientos para colectividades. Para el desarrollo de su actividad, dispone de 4 centros de trabajo: 

ITEX Mecanizado de chapa
AM-1 Muebles metalicos
AM-2 Muebles fenólicos
AM-3 Almacen logistico

El total edificado es de 7.500 m², todos en la ciudad de Manlleu (Barcelona), y el parque de maquinaria es de última generación. Actualmente cuenta con distribución en España, Andorra, Francia y Portugal a través de una flota de camiones propios, y de operadores logisticos globales.
Fabricamos muebles en acero pintado, acero inoxidable y compacto fenólico. Contamos con un departamento de diseño propio y procuramos estar en constante evolucion. 

AL-001.jpg

 

001.serie st

 

AL-003.jpg

Serie: st (74 Productos)
La gama ST es la que cumple con los estándares de medidas europeas. 

Su altura es de 1800 y su fondo de 500 mm . Su ancho total varia en función del número de módulos:
1, 2, 3, 4 y del ancho de estos: 250, 300, 400, 500 mm .

Según el número de puertas de cada módulo, puede ser: Serie 1, Serie 2, Serie 2PL, Serie 3, Serie 4 o Serie 5.

003.panxa

MO-AL-003-01.jpg

[1413; del ll. pantex, -icis, íd., i encara més d’un ll. vg. *pantica]
f 1 1 ANAT ANIM Abdomen, ventre, especialment la seva cara anterior.
2 estar de panxa enlaire (o gratar-se la panxa) fig Estar ociós.
3 la panxa no escolta músiques fig Quan hom té gana o està desnodrit, no fa cas de les paraules d’ànim o de les recomanacions.
4 omplir la panxa Menjar.
5 posar-se de panxa al sol fig Inhibir-se d’una tasca, etc.
2 1 El ventre quan fa bot. Tenir panxa, molta panxa.
2 posar panxa Engreixar-se, adquirir volum la panxa.

MO-AL-003-02.jpg

004.pom

MO-AL-004-01.jpg

[s. XII; del ll. pomum ‘fruit de qualsevol arbre o planta’, que en cat. ant. tingué també el mateix sentit i després, per semblança de forma, designà coses més o menys arrodonides (pom de flors) o usades com a agafador (pom de la porta, pom de l’espasa)]
m 1 1 Peça esfèrica o arrodonida posada com a ornament a l’acabament d’un barrot o d’un element vertical d’una barana, d’un moble, etc, o que en una porta, en un calaix, etc, serveix d’agafador.

MO-AL-004-02.jpg

005.foradar

MO-AL-005-01.jpg

conjugació
[s. XIV; de forat]
v tr 1 Fer un forat. La bala li foradà el capell, una mà. Les sabates em foraden els mitjons. Foradar un mur, una muntanya.
2 màquina de foradar OFIC /TECNOL Trepant 3.

MO-AL-005-02.jpg

006.interior

MO-AL-006-01.jpg

[1653; del ll. interior, -oris, íd. (v. íntim)] 1 1 adj Situat a la part de dins d’una cosa, en l’espai comprès entre els seus límits. Punt interior d’un cercle. La casa té un pati interior. 2 m Part de dins d’una cosa. L’interior d’un edifici.

MO-AL-006-02.jpg

008.

Desenvolupar model 3D del moble amb les següents característiques:

a) Configuració general del moble tipus 4 tapes, 2 laterals + tapa superior + base, amb junta en els cantos de l’armari.
b) Incrementar fondària interior a 470mm.
c) Introduir concepte de frontissa.
d) Nova configuració del pany segons especificacions.

Passar a ALTIMIRAS plànols en dxf de l’embutit del pany (amb menys profunditat) per a les 4 amplades de porta per tal de que ALTIMIRAS pugui fer la consulta al proveïdor.
Fer maqueta.

MO-AL-008-01.jpg
MO-AL-008-02.jpg
MO-AL-008-03.jpg

018.

a) Pany. Fletxes i anagrames
b) Numeració i portaetiquetes
c) Sistema de fixació de la barra penjador
d) Tapa interior més guantera
e) Colors: definir propostes de combinació i carta de colors pel moble i els seus elements (inserts de plàstic)
f) Increment de la superfície de ventilació

MO-REN-018-01.jpg
MO-REN-018-02.jpg
MO-REN-018-03.jpg
MO-REN-018-04.jpg
MO-REN-018-05.jpg
MO-REN-018-06.jpg
MO-REN-018-07.jpg
MO-REN-018-08.jpg
MO-REN-018-09.jpg
MO-REN-018-10.jpg
MO-REN-018-11.jpg
MO-REN-018-12.jpg

019.

a) Tapa interior embellidora.Forats de ventilació
b) Numeració. Estudi de posició idònia.
c) Portaetiquetes. Una sola peça.
d) Penjador. Pessic, trau continu dentat de base el·líptica.

MO-REN-019-01.jpg
MO-REN-019-02.jpg
MO-REN-019-03.jpg
MO-REN-019-04.jpg
MO-REN-019-05.jpg
MO-REN-019-06.jpg
MO-REN-019-07.jpg
MO-REN-019-08.jpg