018.

a) Pany. Fletxes i anagrames
b) Numeració i portaetiquetes
c) Sistema de fixació de la barra penjador
d) Tapa interior més guantera
e) Colors: definir propostes de combinació i carta de colors pel moble i els seus elements (inserts de plàstic)
f) Increment de la superfície de ventilació

MO-REN-018-01.jpg
MO-REN-018-02.jpg
MO-REN-018-03.jpg
MO-REN-018-04.jpg
MO-REN-018-05.jpg
MO-REN-018-06.jpg
MO-REN-018-07.jpg
MO-REN-018-08.jpg
MO-REN-018-09.jpg
MO-REN-018-10.jpg
MO-REN-018-11.jpg
MO-REN-018-12.jpg