006.interior

MO-AL-006-01.jpg

[1653; del ll. interior, -oris, íd. (v. íntim)] 1 1 adj Situat a la part de dins d’una cosa, en l’espai comprès entre els seus límits. Punt interior d’un cercle. La casa té un pati interior. 2 m Part de dins d’una cosa. L’interior d’un edifici.

MO-AL-006-02.jpg