005.foradar

MO-AL-005-01.jpg

conjugació
[s. XIV; de forat]
v tr 1 Fer un forat. La bala li foradà el capell, una mà. Les sabates em foraden els mitjons. Foradar un mur, una muntanya.
2 màquina de foradar OFIC /TECNOL Trepant 3.

MO-AL-005-02.jpg