001. Bufat

Bufat
La idea. L’aigua és una humitat fonamental que dóna vida a qualsevol cosa, utilíssima com a dissolvent. Fora d’època o de test es torna més emprenyadora i bufa parets, abocant amb fatalitat a l’escrostonament de les superfícies.

Què és. La peça és un electrodomèstic que integra sortidor, recollida d’aigua, desguàs i aire calent en un compacte controlat electrònicament pel tacte i on totes les connexions i fixacions queden ocultes i protegides de la manipulació.

Per què és així. Per Multiplicació: alineació i delimitació
La capacitat, a partir de la suma d’unitats, de multiplicar-se per a usos comunitaris o per a espais de treball, en una seqüència on la pròpia forma de la peça ordena l’alineació i delimita l’espai necessari per a la seva correcta utilització.

Per Adaptabilitat: camuflatge i mida justa. Camuflada a la paret: donada la seva l’economia formal i l’absència de mecanismes de control-aixetes, substituits per una àrea tàctil de control-perforacions, la peça no sobrecarrega visualment.
La mida justa: la reduïda volada que presenta la corba que recull l’aigua i la delimitació que fa la pròpia peça de la seva àrea d’influència, maximitzen l’espai existent per al seu ús.