Efecte camaleó

TE03047CM-02-EQUIP.jpg

Entre els essers vius n’hi ha que viuen en comunitat, entre iguals, altres són solitaris, únics. Els iguals s’escarrassen per destacar davant els demés, per a viure necessiten ser un entre tots. Els únics, cansats de tant destacar, tendeixen a camuflar-se en l’ambient, per seguretat, per a sorprendre les seves preses. D’aquests únics n’hi ha alguns que fins hi tot són capaços de canviar la seva aparença externa, alterar la seva imatge segons els convingui per a passar desapercebuts fonent-se amb un moment i lloc. Aquesta és la seva estratègia.
A BT es desenvolupa una hibridació paradògica entre aquesta estratègia i el viure en comunitat de les botigues d’un centre comercial. S’agafa una pell interior translúcida que pot canviar les seves condicions de llum una mica com qui vol seguir estant al dia. La adaptació de l’ambient que t’envolta al pas de les hores individualitza l’espai front als seus inalterables veïns, botigues, que conserven una aparença constant. Aquest procés construeix un espai de venda repetit, modular, amb unes dimensions constants però que atrau la nostra atenció pel matí, la tarda i la nit.
La variació de la llum i el seu seguir al dia es converteixen en una imatge de marca. Les qualitats lumíniques passen a ocupar el lloc del mobiliari, dels objectes, dels noms. La identificació de la marca ve donada per la sensació i no pel que pots tocar o veure conscientment.
L’animal aquesta vegada ve caracteritzat per unes estructures modulars translúcides en alumini i policarbonat que allotgen tot el garbuix luminotècnic. A partir d’una formalització mínima en L d’aquestes unitats, es generaran uns ambients lumínics a les parets i el sostre. No importarà tant la qualitat de forma del muntatge, sempre adaptat a l’espai donat de la botiga en qüestió, com la seva capacitat de controlar la llum que dominarà l’ambient i serà un reclam a l’exterior.