Ready to build

TE07000PR-13b_EQUIP.jpg
>download

Al món de la moda ja fa temps que el sastre va donar pas al prêt-à-porter, per a no parlar de l’àmbit gastronòmic i alimentari a on encara en fa més de temps que vam deixar de sortir a collir l’enciam a l’hort de casa per anar a la Boqueria a sentir allò del què et poso maco! Llavors, per acabar-ho d’adobar, arriba el món del còmic i introdueix les càpsules hoy-poy que són la manera de saltar l’espai entre la set i la satisfacció plena sense ni obrir la boca per demanar aire, que de moment encara és gratis.
I clar, també es podria introduir al món de l’arquitectura, a veure si és un camí que tingui sentit recórrer. De moment ho llancem a veure què passa. A veure què diuen. A veure com respira l’asunto.

El catàleg de torres és un conjunt d’edificis ready to build . Sortits d’un treball continuat del nostre taller LAB sobre edificis en alçada, apareixen una sèrie de torres definides fins a un determinat estadi i llestes per a desenvolupar-se en la direcció que una ubicació i unes necessitats concretes demanin.
Les torres del catàleg ja han passat un primer estadi de definició formal i estudi estructural que possibiliten que la seva construcció pugui iniciar-se amb major celeritat. Només caldran definir aspectes directament relacionats amb l’ús final que se li vol donar a l’edifici i amb la implantació a un lloc determinat, amb les seves peculiaritats climàtiques, estilístiques i urbanístiques.

Les Flamenco Towers són el primer exemple de posada en pràctica d’un estudi sobre edificis en alçada desenvolupat al nostre taller LAB. Originades en uns treballs que volien investigar els tipus de relacions que es podien establir entre agrupacions de diverses torres, la seva forma definitiva, així com la manera d’accedir-hi, s’han acabat de desenvolupar ara que apareix un client que vol un edifici amb unes característiques que s’ajusten a les potencialitats de les… bé, el que primer es va fer, d’acord amb les primeres reunions amb el client, va ser tornar-les a batejar con les FLAMENCO TOWERS. Pilles?