Productes i experiències


>download

Conference
Barcelona Design Week: Better Design = Better Business
SINERGIES DE DISSENY-AERONÀUTICA I INTERIOSIME

(Barcelona, Spain)

PRODUCTES I EXPERIÈNCIES

L’objecte de la companyia és associar productes a experiències.
A partir d’un departament de producció (l’Agència) i un departament de proposta (el LAB) l’estratègia de la companyia és oferir un resultat que sumi un producte a una experiència. Galactic Suite proposa un producte (hotel a l’espai) amb una experiència (un nou lloc per a l’home) que ha de col·locar a la persona al centre de la carrera espacial.