Un objectiu, un procés


>download

Conference
Conferència a l’ETSAV
SEMPRE TENIM ALGUNA COSA A DIR

(Sant Cugat del Vallès, Spain)

UN OBJECTIU UN PROCÉS

No hi ha fòrmules magistrals, però això és el millor que ens pot passar.
Les institucions d’ensenyament transmeten processos per a aconseguir objectius, mètodes per a fer realitat projectes. És erroni.