És un focus compacte de secció cilíndrica contínua, o casi. No necessita plafó de contacte amb la paret. Una ròtula divideix el cilindre en dues parts, una fixada al sostre, l´altre oscil·lant per dirigir el feix de llum. Sense solució de continuïtat, penjat del sostre, com un fuet.
------------------------------------------------------------------------------------------
Description:Focus
Status:available
Client:Vibia
Situation:CEILING
Area:0,13M2
Budget:195€

------------------------------------------------------------------------------------------
Company:EQUIP XCL
Authors:Xavier Claramunt, Miquel de Mas
Manufacturer:Vibia
Photographer:Vibia

------------------------------------------------------------------------------------------
Publications: 
 2008 Review. MD. Germany


03 068


STAGE. CEILING. 2003
Focus
+info    web    pdf   
0,13M2
available